. team .. presentations.. contact  
;paranoia publishing
 
ENG .. EST .. PYC .. FR . ESP .. 日本 語で

 

 

 

 

 

RichardasNorvila, Ph.D alias Benzo

is a Muscovite sound artist, alchemist and philosopher of Lithuanian origin. He practices asemic writing and hypertextual poetry. Norvila has graduated from the Moscow State University, he also studied analytical psychology at C.G.Jung Institute in Zürich. Norvila`s book Divided Silence/Рваная Тишина consists of texts written in the Moscow metro and a set of symbolic drawings.

 

 

Richardas Norvila, Ph.D ehk Benzo

on Leedu päritolu Moskva helikunstnik, filosoof, psühhoanalüütik ja alkeemik. Ta praktiseerib aseemilist kirjutamist ning hüperteksti-luulet. Norvila on lõpetanud C.G.Jungi Instituudi (Zürih) ja Lomonossovi nimelise Moskva Riikliku Ülikooli.

 

 

 

 

 

 

 

ben

Müstilistes tekstides tuleb ette mõiste "voog". Energia, informatsiooni, kujutluste ja tunnete voog -- nad täidavad sinu kui anuma, löövad põhja alt ja voolavad edasi -- ei kuskilt ei kuhugi. Metroos viibides olen ma pidevalt voos ja tuleb jälgida, et see mind ära ei lõhuks. Moskva elanikkond jaguneb juba ammu kaheks -- neiks, kes sõidavad läbi linna maa all metrooga, ja neiks, kes sõidavad maa peal oma autodega. Ma veedan iga päev palju aega maa all. All-moskvas, nagu meil vahel öeldakse.

Infotehnoloogia tappis kohe eos idee mingisugusestki allilmast (undergroundist). Igal inimesel on valik -- elada kollektiivses hulluses või kannatlikult kaevata ja ehitada oma isiklik allilm (personal underground). Mina valisin teise, "Murtud vaikus" -- väike osa minu isikliku allmaailma päevikust, kirjutatud Moskva metroo vagunites -- küll istudes, küll seistes.

 

 Joonistustest. Mind on visuaalses kunstis alati tõmmanud joon. Kuidas ta kulgeb ja kuhu. Nõndasamuti ka punkt. Nagu kukkunud pisara jälg. Minu joonistustes ongi vaid see -- napid jooned ja harvad piisad. See on minu isiklikku allilma sümboliseeriv keel. Ent nende märkide mõte ja tähendus on mulle teadmata.

 


Mis pole tekst, see on värv või heli.
Ma elan pea samapalju, kui Richardaski, seepärast tema värvid ja helid resoneerivad-haakuvad-kajavad samade värvide ja helidega, kui ka minu eluga.

Vladimir Kuzmin, insener, kultussüntesaatori „Polyvox” leiutaja

Richardas Norvila „Murtud vaikus – jooned ja sõnad”. Ideaalne kombi- natsioon kujutisest (pildist) ja tekstist! Minimalistlikud joonistused illustreerivad suurepäraselt askeetlikke jutustusi lähimineviku pealinna metropolist ja mitte ainult... Sisuliselt, inimese elu on täidetud paradoksaalsete juhtumite ja ühiste sürrealistlike küsimustega, nõudmata tegelikult kohest lahendust...

Aleksei Borisov, helilooja

Katkendlikud laused ja minimalistlikud jooned lähivaates osutavad lõpetatud kujunditele igapäeva mälestustest. Ajas muutununa, nad nagu need joonedki, figuurid vales vormis, plekid, tekstuurid, ei kinnista tähendusi, aga pööravad selle pahempidi. Neid on kerge jälgida ja raske mõista... kui te pole kunagi ise midagi sarnast üle elanud.

Dmitri Vassiljev, Monochrome Vision

Nende tekstide vaim võib muutuda mõis- tetavaks, kui te tunnete leedu metsa- kohinat, tuulemüha sealsetel väljadel ja vihma kõla, mis taob rohtu läänemaailma idapoolseimal ääremaal. Kuid on täiesti piisavalt Moskva plekk-katuste helinaid, veevulinat udmurdi lätetelt ja äginaid jakuudi teemanttorudes – need on ka selles raamatus.

Ilja Kitup, luuletaja ja kunstnik

Richardas Norvila poeetiline maailm on ehitatud kergetest läbipaistvatest reisivisanditest, liugleb mööda aja pinda, mälestusi ja mõtlusi. Ettekavatsetult lihtne, tekstide olustikuline keskkond astub välja teatavate kiledena, mis avavad uue aastatuhande megapolises inimese olemise sügavaimad mehha- nismid, ületavad piire eri kultuuride ja tsivilisatsioonide vahel. Luuletusi täienda- vad minimalistliku ekspressionismi stiilis pildid autorilt.

Pavel Žagun, luuletaja ja helilooja

Hämmastavad luuletused, isegi mitte luuletused selle tavatähenduses – pigem eksistentsiaalne visand, miskine tükike olemisest, autori poolt õigeaegselt püü- tud ja jäädvustatud. Sisuliselt näib tegu olevat asjade ja teemade nimekirjaga, kuid kui paljust need räägivad. Meenuvad Lotmani sõnad: „Keel on kood pluss selle ajalugu.” Selles teoses on lihtsad (vahest liigagi lihtsad) sõnad, sisuliselt koodid, millistesse tun- gida ei saa igaüks, vaid need, kes selle on üleelanud ja dešifreerida suudavad. Kassett, Panasonic Kolm Kolme, televiisor Sharp – nendes sõnades on terve põlv- konna elu. Luuletused äratavad kurbuse, hea kurbuse. Ma olen väga rõõmus, et meie eluteed veidikeseks ristusid Richardasega, mis jäigi minu mällu nõndasamuti koodi kujul, mille me tookord lahti murdsime, võimalik, et mitte väga poliitkorrektsete väljenditega – Baltikum ja baltikumi teadvus.

Vladimir Vassiljevitš Mironov Ph.D.,
Moskva Ülikooli filosoofia teaduskonna dekaan

<< next product
;paranoia products can be purchased from well-equipped bookstores all over the world, kumu art museum, tartu art museum, lugemik bookshop, utoopia and our website
next product >>