uus ... tooted ... tiim ... esitlused  
;paranoia publishing
 
ENG .. EST .. PYC .. FR . ESP .. 日本 語で

teatavad raamatud asetuvad uus0lme, 0lme, n0rmc0re kategooriasse. olukirjelduse kui žanri tulemuseks on kunstiväärtuslik dokumentaalsus, kus isiklik saab üldiseks, igapäevane ja olmeline muutub kogemuslikult väärtuslikuks eluläheduse poeetikaks. autori kiretu vaatenurk muutub vaatlusaluseks tegelaseks. väljendub tautoloogiline arusaam autorist – autor ei ole kirjutaja, kirjutaja ei ole autor, keel (ega tekst) ei ole instrument, vaid struktuur, sunnitud substants ning reaalsus on selle eeltekst – niisiis on küsimus objektiivse kirjeldamise võimalikkuses. 0lme on taandamise poeetika – loobumus keele pakutavast tulevärgist.

 
Mare Sabolotny "Mida silm ei seleta"

 

<< next product  

 

 

 

 

 

.