. team .. presentations.. contact  
;paranoia publishing
 
ENG .. EST .. PYC .. FR . ESP .. 日本 語で

 

 

 

 

 

Urmo Mets
CONCEIVABLE HOUSES
A List of Architectural Ideas

Born out of heuristic construal interest, and from the need to ask how the effect of architecture could be expanded, how can a syntagmatic format communicate, and what fantastic results could be achieved by setting unconventional goals to architectural practice. Ideas, in the context of this compendium’s house descriptions, are meant as anything in the widest sense that is the objects of thinking.

house

Urmo Mets
VÕIMALIKUD MAJAD
arhitektuursete ideede loend

Sündinud heuristilisest tõlgendushuvist ja vajadusest küsida, mil moel on võimalik laiendada arhitektuuri mõju, kuidas võib ehituslik formaat kommunikeerida ning milliseid fantastilisi tulemusi võiks saavutada, seades arhitektuursele praktikale tavapäratuid eesmärke. Kogumikus esitatud majakirjelduste kontekstis peetakse ideede all silmas kõige laiemas mõttes mida tahes, mis on aru objektiks.

<< next product
;paranoia products can be purchased from well-equipped bookstores all over the world, kumu art museum, tartu art museum, lugemik bookshop, utoopia and our website. for promotional copies please contact nuhk@paranoia.ee
next product >>